Windverwachting


Direct naar de actuele windverwachting
Direct naar de schaal van Beaufort

Wat is wind

Wind is een natuurlijke luchtbeweging van de atmosfeer, gekenmerkt door richting en snelheid. Wind kan op drie manieren ontstaan:

  1. Door de gebieden van hoge en lage luchtdruk die op aarde ontstaan door de werking van zonlicht, die de aarde meer verwarmt op de ene, dan op de andere plek.
  2. Door koude lucht die vanaf een berg neerdaalt.
  3. Zeewind en landwind, veroorzaakt doordat het land en de zee op een verschillende manier opwarmen en afkoelen.

Op grote hoogte in de atmosfeer waait de straalstroom. De wind kan in snelheid veel variëren. De windsnelheid (ten onrechte ook wel windkracht of windsterkte genoemd) wordt uitgedrukt in een getal van de schaal van Beaufort, in m/s of in km/h. De windsterkte heeft veel effect op de gevoelstemperatuur die iemand ervaart. Bij harde wind en vorst noemt men dit verschijnsel windchill.

Gemiddelde wind in Nederland

In Nederland varieert de jaargemiddelde windsnelheid van ruim 8 km/h in het binnenland tot 20 aan de kust. Van plaats tot plaats en van dag tot dag zijn er grote verschillen.

Gemiddeld waait in Nederland 2 à 3 uur na zonsopkomst de minste wind en ongeveer 3 à 4 uur na de hoogste zonnestand is de wind het sterkst. Als er geen grote weersveranderingen op til zijn wordt op een zomerdag rond 4 of 5 uur 's middags de sterkste wind verwacht. In de middag waait het dan gemiddeld 50% harder dan vroeg in de ochtend, maar in de namiddag neemt de wind meestal weer af.

Ook blijkt de wind 's avonds vaak iets te krimpen; dat is draaien tegen de richting van de wijzers van de klok (zie hierna). Dat betekent vaak dat de wind draait van noordwest in de ochtend naar zuidwest in de middag.

In het algemeen is de windsnelheid in het westen en het noorden van Nederland groter dan in het oosten en zuidoosten, zodat gebruikmaken van windenergie in de kustprovincies aantrekkelijker is dan elders in het land.

Gerelateerde links:

Windkrachtsymbolen
Symbool Beaufort Omschrijving
Kracht 0 Windstil
Kracht 1 Lichte koelte tot zwakke wind
Kracht 2 Zwakke wind
Kracht 3 Zwakke tot matige wind
Kracht 4 Matige wind
Kracht 5 Matige tot vrij krachtige wind
Kracht 6 Krachtige wind
Kracht 7 Harde wind
Kracht 8 Stormachtige wind
Kracht 9 Storm
Kracht 10 Zware storm
Kracht 11 Zeer zware storm
Kracht 12 Orkaan

Schaal van Beaufort
Bft Benaming m/s Knots km/u Kenmerken
0 Windstil <0.2 < 1 < 1 Rook stijgt recht of bijna recht omhoog
1 Lichte koelte 0.3 - 1.5 1 - 3 1 - 5 Rookpluimen geven richting aan
2 Zwakke wind 1.6 - 3.3 4 - 6 6 - 11 Bladeren ritselen, wind merkbaar in gezicht
3 Zwakke tot matige wind 3.4 - 5.4 7 - 10 12 - 19 Bladeren en twijgen voortdurend in beweging, stof waait op
4 Matige wind 5.5 - 7.9 11 - 16 20 - 28 Stof en papier dwarrelen op, haar in de war, kleding flappert
5 Matige tot vrij krachtige wind 8.0 - 10.7 17 - 21 29 - 38 Takken maken zwaaiende bewegingen, opwaaiend stof hinderlijk voor de ogen, gekuifde golven op meren en kanalen
6 Krachtige wind 10.8 - 13.8 22 - 27 39 - 49 Grote takken bewegen, paraplu's moeilijk vast te houden
7 Harde wind 13.9 - 17.1 28 - 33 50 - 61 Bomen bewegen, tegen de wind lopen of fietsen is lastig
8 Stormachtige wind 17.2 - 20.7 34 - 40 62 - 74 Twijgen breken af, voortbewegen moeilijk
9 Storm 20.8 - 24.4 41 - 47 75 - 88 Takken breken af, dakpannen waaien weg, kinderen waaien om
10 Zware storm 24.5 - 28.4 48 - 55 89 - 102 Bomen worden ontworteld, schade aan gebouwen, volwassenen waaien om
11 Zeer zware storm 28.5 - 32.6 56 - 63 102 - 117 Uitgebreide schade aan bossen en gebouwen, gevaar in steden door rondvliegende dakpannen, golfplaten...
12 Orkaan >32.6 >63 >117 Niets blijft meer overeind, levensgevaarlijk om buiten te blijven, grote verwoestingen