WeersvoorspellingDirect naar schema "Wolken en weer"

Zelf het weer voorspellen

Met behulp van onderstaand script, krijgt u een globale weersverwachting voor de komende 12 tot 24 uur op basis van bepaalde wolkenluchten. Het is wel belangrijk dat u weet uit welke richting de wind waait en of de wind krimpt of ruimt. Krimpende wind draait tegen de wijzers van de klok in, ruimende wind draait met de wijzers van de klok mee. Er is geen garantie dat de verwachting daadwerkelijk uitkomt, dus er kunnen geen rechten aan deze verwachting worden ontleend. Het is meer een hulpmiddel.


 
 


Hier komt de weersverwachting.

Schema wolken en weer
Wolken Omschrijving Weersverwachting
Cumulus humilis Verspreid en matig groot Mooi weer, tenzij grotere Cumulus congestus of hoge Cirrostratus ontstaat
Cumulus humilis en Cirrus Cumulus groeit niet, Cirrus neemt toe Nadering warmtefront, vooral als Cirrus in Cirrostratus verandert: regen binnen 12 uur waarschijnlijk
Cumulus congestus Hoog oprijzende cumulus Buien in de komende uren mogelijk
Cumulus die zich uitspreidt tot Stratocumulus of Altocumulus Hemel steeds verder bedekt Neerslag onwaarschijnlijk, tenzij convectie sterk genoeg is om door de laag heen te breken: bewolking zal maar langzaam oplossen
Cirrus Hoge, dunne wolken, gering in aantal Mooi weer, maar verslechtering mogelijk als bewolking toeneemt en geordend wordt
Cirrus die zich verdikt tot Cirrostratus Mogelijk halo (kring) om de zon of maan Frontaal systeem nadert met weersverslechtering: regen binnen 6-12 uur waarschijnlijk
Cirrus of Cirrostratus en Altostratus Toename van de bewolking. Eventuele condenssporen spreiden zich uit Nadering warmtefront, waarschijnlijk toename wind, regen binnen 6-12 uur
Straalstroomcirrus Hoge, snel voortdrijvende Cirrusbanden, vaak met een golfstructuur Krachtige depressie nadert met de wind. Bewolking zal toenemen, sterke wind binnen 10-15 uur waarschijnlijk
Condenssporen Verdwijnen snel Mooi weer, geen verandering van betekenis binnen 24 uur, tenzij omstandigheden gunstig voor sterke convectie
Condenssporen die zich uitspreiden Sporen verbreden zich, verijzen en blijven lang bestaan Toenemende vochtigheid op grotere hoogte. Duidt mogelijk op nadering warmtefront met weersverslechtering
Altocumulus floccus of castellanus Plukken altocumulus (vaak met virga) of lijnen met torentjes Donderbuien, mogelijk hevig. Binnen 24 uur waarschijnlijk
Altocumulus en Cirrocumulus Spreiden zich uit tot Altostratus en Cirrostratus Snelle weersverslechtering: regen binnen 6-12 uur
Altostratus en pannus Hemel bedekt met Altostratus, toename van flarden pannus Warmtefront dichtbij. Weldra regen, eerst af en toe, later aanhoudend. Waarschijnlijk toenemende wind
Nimbostratus Hemel geheel bewolkt Min of meer aanhoudende regen gedurende een aantal uren
Cumulonimbus Afzonderlijke wolken van beperkte horizontale afmetingen Lichte tot matige buien, windstoten. Actieve levensduur 20-30 minuten
Cumulonimbus Grote wolken met meerdere cellen en/of aambeelden Hevige buien, mogelijk met hagel en bliksem. Zware windstoten, levensduur misschien een paar uur
Cumulonimbus Geordende lijnen of clusters van enorme wolken Extreem zware buien, aanvankelijk met hevige hagel. Indien behorend bij een koufront, later mogelijk verspreid voorkomende zware buien
Stratocumulus Lage bewolking met wat openingen Geen neerslag van betekenis, lost waarschijnlijk langzaam op
Gemengde stabiele wolken Plukken Stratocumulus, Altostratus en Cirrostratus warme-sectorbewolking Geen spoedige verandering van betekenis. Kan zich dagenlang handhaven
Stratus Lage bewolking Geen neerslag van betekenis. Lost waarschijnlijk later op de dag indien als mist ontstaan, anders aanhoudend

Veelvoorkomende weerpatronen

Warmtefront
Aan de (zuid)westelijke hemel verschijnen dichte cirruswolken die langzaam maar zeker de hele hemel bedekken en steeds dichter worden (Cirrostratus). De opkomende bewolking wordt steeds grijzer en hangt steeds lager, tot het uiteindelijk begint te regenen (altostratus en nimbostratus). Dit dichttrekken van de lucht kan uren duren, tot het gaat regenen. 's Winters regent het langdurig en overvloedig uit een warmtefront. 's Zomers komen warmtefronten weinig voor. Als er een warmtefront aangekondigd is en je de eerste vederwolken in de lucht waarneemt, dan blijft het meestal nog enkele uren droog voordat het langdurig nat wordt. Tot aan het warmtefront zakt de luchtdruk; begint deze te stijgen, dan wordt het snel droog. De wolken worden lichter en breken open, de lucht is milder geworden. Tegelijkertijd kan het harder gaan waaien uit het westen.Koufront
Koufronten hebben verschillende gezichten. In het ideale geval gebeurt bij de passage van een koufront alles gelijktijdig. De luchtdruk begint te stijgen, de wind wakkert aan en draait met de klok mee, er vallen flinke buien en het wordt kouder. In de meeste gevallen is het weersverloop echter grilliger. Bij het klassieke koufront verschijnen er eerst onschuldig uitziende wolken, die gevolgd worden door dichtere bewolking (altocumulus, altostratus, cumulus). Plotseling worden de wolken donkerder en soms nadert het front als een donkere rolwolk. Tegelijk met de eerste druppels steekt de wind op, gevolgd door de eerste gietbui. Bij een koufront valt de regen of sneeuw meestal pas als de luchtdruk al weer stijgt. Hoe lang het na de frontpassage regent of sneeuwt, hangt van de aard van de luchtmassa af; het komt ook wel voor dat er geen spatje regen valt. Meestal regent het een tot twee uur, tegen gebergten aan ook wel langer. In de zomer of bij koude lucht die tot hoog in de atmosfeer reikt gaan koufronten van onweer en soms ook van hagel en windstoten vergezeld, in extreme gevallen zomers zelfs van windhozen.Occlusie
Een occlusie is een front dat ontstaat waar een koufront en een warmtefront elkaar raken doordat koufronten sneller gaan dan warmtefronten. Een occlusiefront begint waar een koufront op een warmtefront botst en eindigt in gebieden met de laagste luchtdruk in de omgeving, in de kern van de depressie. Bij een occlusie verschijnen de wolken op dezelfde manier als bij een warmtefront, maar dan sneller. De weersverschijnselen lijken meer op die van een koufront.Trog
Een trog is een langgerekt gebied met lage luchtdruk en een uitloper van een lagedrukgebied. In een trog liggen de isobaren (lijnen met gelijke luchtdruk) meestal dicht op elkaar. Hoe dichter de lijnen op elkaar liggen des te harder waait het. Bij een trog treedt een buienlijn op, waarvan de zwaarte afhankelijk is van de diepte (mate van lage druk) van de trog. Na een koufrontpassage die gepaard gaat met slecht weer volgt een trog als het een tijd lang mooi weer is geweest.

Onweer in de namiddag
De zon komt aan een wolkenloze hemel op en het lijkt ongelooflijk dat het aangekondigde onweer daadwerkelijk zijn beslag krijgt. Tot 10 of 11 uur blijft de lucht blauw, dan vormen zich de eerste cumuluswolkjes. Daarna zijn er diverse varianten. De wolkjes blijven de rest van de dag even onschuldig? Dan heb je geluk gehad. De wolken groeien in de loop van de dag aan en reiken steed hoger. Na enige tijd vormen zich de eerste witte aambeelden boven de wolken en is het eerste gerommel te horen (14 tot 16 uur), kenmerkend voor gebergten en zwoele middagen. De wolken reiken nog iets hoger, maar daarbij blijft het voorlopig. De temperaturen stijgen en door de hitte is plotseling voor de wolken genoeg energie aanwezig om door de inversielaag heen te breken. Binnen korte tijd schieten de wolkentorens omhoog en begint het te onweren.

Verraderlijke cirrus
Cirruswolken kunnen verraderlijk zijn. Deze vederwolken duiden er altijd op dat warme lucht in de hoogte nadert. Maar dat hoeft niet per se een warmtefront te zijn. Vaak warmt de lucht tijdens enkele dagen met hogedrukweer op. Dan ontstaan er plotseling cirruswolken en soms ook dichte cirrostratus, waarachter de zon zelfs schuilgaat, maar die geen voorbode van regen is. Daarom is het belangrijk het weerbericht goed in de gaten te houden om niet in dergelijke valse voorboden te trappen.