Satellietbeelden en weerkaarten


Direct naar de satellietbeelden
Direct naar de weerkaarten


Satellietbeelden

Op satellietbeelden kunt u zien waar er zich bewolking bevind. Op bewegende beelden kunt u ook zien in welke richting de bewolking beweegt.
In tegenstelling tot neerslagbeelden, waarop u alleen de bewolking ziet waarin zich neerslag bevindt, ziet u op de satellietbeelden alle aanwezige bewolking.

Er zijn 2 soorten satellietbeelden.

Visueel

De sensor van de satelliet registreert het gereflecteerde zichtbare licht wat teruggekaatst wordt door o.a. wolken, zeeën en land. Wat op een dergelijke foto te zien is, is de hoeveelheid gereflecteerd zonlicht. Zodra het donker is, ziet u niets meer op deze beelden.

Infrarood

Infrarood-foto's worden door een weersatelliet gemaakt met een sensor die gevoelig is voor elektromagnetische straling. Elk object zendt afhankelijk van zijn eigen temperatuur een bepaalde hoeveelheid straling uit. Hoe hoger de temperatuur is, des te groter is de hoeveelheid straling. Dankzij de infrarood foto's, kunnen we de beelden ook bekijken wanneer het donker is.
Een nadeel van deze meetmethode is dat mist of stratuswolken moeilijk of niet te herkennen zijn. Doordat ze zich laag boven of op de grond bevinden, is het temperatuursverschil tussen de wolk of de mist en de grond eronder te klein om kleurverschil te tonen op de foto.

Gerelateerde links:

Weerkaarten

Een weerkaart is een kaart van de aardoppervlakte of een ander gebied waarop door middel van isolijnen en meteorologische symbolen het heersende weer op een bepaald tijdstip en op een schematische manier is weergeven. Dit kan op een recent tijdstip zijn, maar ook in de toekomst, waardoor een weerkaart een bepaalde verwachting aangeeft. Weerkaarten bestaan er in vele vormen en maten; van een zeer eenvoudige kaart ten behoeve van een weersverwachting, via reguliere weerkaarten die een duidelijk beeld geven van de recente weersituatie in een bepaald gebied tot aan zeer geavanceerde, gedigitaliseerde, nauwkeurige en/of driedimensionale grafische presentaties van recente weergegevens.

De basis van een reguliere weerkaart vormen vrijwel altijd de isobaren die punten verbinden waar dezelfde luchtdruk heerst. Uit deze lijnen kunnen de lage- en hogedrukgebieden afgeleid worden en daaruit de windrichting. Uit de afstand tussen de isobaren krijgt men een goed idee van de windsnelheid: hoe dichter de lijnen bij elkaar staan hoe harder het waait.

Een weerkaart is van essentieel belang voor een weersverwachting; op korte-, middellange en lange termijn. Binnen de meteorologie worden naast analyses die een huidig weerbeeld weergeven, ook verwachte weerkaarten getekend op basis van computermodellen. Deze kaarten (prognoses) geven de verwachte verplaatsingen van druksystemen, fronten en troggen aan. Ook kunnen hiermee eventueel gevaarlijke weersontwikkelingen op tijd herkend worden.

Bron: Wikipedia

Gerelateerde links:
  • KNMI - Hirlam (High Resolution Limited Area Model)